Colegiul Nicolae Titulescu Brasov
Str. 13 Decembrie nr.125

Telefon: 0268/548046; 0268/548047; 0268/548048

  

Personalul scolii an scolar 2019-2020

TABEL NOMINAL

CU PERSONALUL  COLEGIULUI ,,NICOLAE TITULESCU’’ BRAȘOV

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcţie

Specializare

PERSONAL CONDUCERE

1.

ŞTIUCĂ NICOLETA ANGELICA

DIRECTOR

LB. ROMÂNĂ

2.

DRĂGAN CARMEN SILVIA

DIRECTOR ADJUNCT

MATEMATICĂ

PERSONAL DIDACTIC

3.

ALIMAN CATRINEL LOREDANA

PROFESOR

LB. ROMÂNĂ

4.

GRIGORAŞ ELENA GABRIELA

PROFESOR

LB. ROMÂNĂ

5.

PRAHOVEANU RALUCA ANA

PROFESOR

LB. ROMÂNĂ

6.

IOAN ROXANA MAGDALENA

PROFESOR

LB. ROMÂNĂ

7.

ALECU MĂDĂLINA

PROFESOR

LB. ROMÂNĂ

8.

SAVA-JIMBOREANU PAULA

PROFESOR

LB. LATINĂ.

9.

BÎJA MIHAELA

PROFESOR

LB. ENGLEZĂ

10.

MANEA MARIA ROZALIA

PROFESOR

LB. ENGLEZĂ

11.

PÎTEA IONELA

PROFESOR

LB. ENGLEZĂ

12.

SAVA ROXANA IOANA

PROFESOR

LB. ENGLEZĂ

13.

PĂUN GEORGETA

PROFESOR

LB. FRANCEZĂ

14.

GABOR LUCIA

PROFESOR

LB. FRANCEZĂ

15.

GOILĂ CLAUDIA

PROFESOR

LB. FRANCEZĂ

16.

VELEA ADINA

PROFESOR

LB. FRANCEZĂ

17.

ILIEŞ GABIRELA RUXANDRA

PROFESOR

LB. GERMANĂ

18.

CÂRLAN DRAGOŞ LUCIAN

PROFESOR

MATEMATICĂ

19.

LUNGU ANDREEA DUMITRIŢA

PROFESOR

MATEMATICĂ

20.

BLAJIU TORICĂ CĂLIN

PROFESOR

MATEMATICĂ

21.

MARINESCU MIHNEA

PROFESOR

FIZICĂ

22.

NENIU ELENA

PROFESOR

FIZICĂ

23.

SIMA MILIAN

PROFESOR

FIZICĂ

24.

PÎNZARU SIMONA CRISTINA

PROFESOR

CHIMIE

25.

DONICI GEORGE

PROFESOR

CHIMIE

26.

IANCĂU LENUŢA CRINA

PROFESOR

BIOLOGIE

27.

MOCANU CRISTINA

PROFESOR

BIOLOGIE

28.

MATEI MANUELA

PROFESOR

BIOLOGIE

29.

MAN DOREL

PROFESOR

ISTORIE

30.

MAXIMESCU MARIA MARIANA

PROFESOR

ISTORIE

31.

VALTIZAN CONSTANŢA

PROFESOR

ISTORIE

32.

SPIRIDON NICOLAE

PROFESOR

GEOGRAFIE

33.

SPIRIDON EVELINA JANINA

PROFESOR

GEOGRAFIE

34.

TRIF SEPTIMIUS

PROFESOR

GEOGRAFIE

35.

CRĂIUŢ DIANA ANNE MARI

PROFESOR

SOCIO-UMANE

36.

GOGU ELENA DACIANA

PROFESOR

SOCIO-UMANE

37.

SUCIU ANA MARIA RALUCA

PROFESOR

SOCIO-UMANE

38.

MARIAN IOSIF

PROFESOR

RELIGIE

39.

STĂNESCU FLORIN

PROFESOR

RELIGIE

40.

RADU ADRIAN

PROFESOR

ED.FIZICĂ

41.

VELICEA CRISTIAN

PROFESOR

ED.FIZICĂ

42.

CONSTANTINESCU ANDA ELENA

PROFESOR

ED.FIZICĂ

43.

POPA CONSTANTIN

PROFESOR

ED.MUZICALĂ

44.

POPA ALEXANDRU RADU

PROFESOR

ED.PLASTICĂ

45.

BUZULESCU CIPRIANA

PROFESOR

INFORMATICĂ

46.

CÎRJEAN COSTICĂ

PROFESOR

INFORMATICĂ

47.

GEOGE CARMEN DANIELA

PROFESOR

INFORMATICĂ

48.

DUMBRAVĂ DIANA

PROFESOR

PROF. ÎNV. PRIMAR

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

1.

DOBOŞERU GABRIELA OANA

SECRETAR ŞEF

 

2.

FELTSCHER IRINA

CONTABIL ŞEF

 

3.

POTÎRNICHE PAUL

INGINER DE SISTEM

 

4.

CAŞAŞ ANCA

LABORANT

 

5.

EPURE CORNELIA

BIBLIOTECAR

 

PERSONAL NEDIDACTIC

1.

BÂRLEA SORIN

ÎNGRIJITOR

 

2.

CHITOROAGĂ IOANA

ÎNGRIJITOR

 

3.

COJOC ZÎNICA

ÎNGRIJITOR

 

4.

COJOCARIU MIOARA

ÎNGRIJITOR

 

5.

CRĂCIUN MARICICA

ÎNGRIJITOR

 

6.

CRUDU LAURENŢIA

ÎNGRIJITOR

 

7.

NEAGU OLIMPIA

ÎNGRIJITOR

 

8.

ROŞU MARIA

ÎNGRIJITOR

 

9.

BÎRZU DUMITRU

PORTAR

 

10.

IUGA GHEORGHE

PORTAR

 

11.

MARIN VOICU

PORTAR

 

12.

NEAGU MARIAN

MUNCITOR

 

13.

ŢÎRDEA NICUŞOR

MUNCITOR

 

14.

STAN GEORGE

MUNCITOR

 

TABEL NOMINAL CU PERSONALUL CARE FACE PARTE DIN COMISIILE ANULUI ŞCOLAR 2018-2019

 

Nr. crt

Numele şi prenumele

Nr. comisiei din care face parte

1

ŞTIUCĂ NICOLETA ANGELICA

13,21,15,1,19,20

2

DRAGAN CARMEN SILVIA

13 ,4,20,33,21

3

ALIMAN CATRINEL LOREDANA

6,11,27,20

4

BÎJA MIHAELA

26,10

5

BLAJIU CĂLIN

18,6,5,8,10

6

BUZULESCU CIPRIANA

15,6,7

7

CÂRLAN DRAGOŞ LUCIAN

6,4

8

CARTIS SILVIA

17,11

9

CASAS ANCA

18,6,3,25

10

CÎRJEAN COSTICĂ

13,6,4,7,3,8,21

12

CRAIUŢ DIANA ANNE MARI

6,5,11,19,10,9

14

EPURE CORNELIA

1,22,21

15

FELTCHER IRINA

18,1,28,22,21

16

GEOGE CARMEN DANIELA

6,5,12,8,34,20

17

GOGU ELENA DACIANA

6,7

18

GOILĂ CLAUDIA

6,3

19

GRIGORAŞ ELENA GABRIELA

6,3,5,1,2,21,32

20

HORACSEK EVA

12

21

IANCAU LENUŢA CRINA

6,10

22

MAN DOREL

17,6,5,32

23

MARIAN IOSIF

7

24

MILEA CRISTINA

6,12

25

MOCANU CRISTINA

6,2,33,32

26

NENIU ELENA

17,18,6,5,11,30,20

27

PĂUN GEORGETA

6,2,11,32,10

28

POTIRNICHE PAUL

13,16,31,23,21

29

PRAHOVEANU RALUCA ANA

6

30

RADU ADRIAN

17,6,4,5

31

SAVA ROXANA IOANA

6,3,5,11,20,32

32

SPIRIDON EVELINA JANINA

6,7

33

TIRDEA NICUŞOR

15,33

34

TOHANEAN CORNELIA

1,29,24,29,21

35

TRIF SEPTIMIUS

15,6,9

36

VALTIZAN CONSTANTA

13,17,6,4,9,20,21

37

VELEA ADINA

6,7,11,9

38

PÂNZARU SIMONA

7

39

ALECU MĂDĂLINA

7

40

UNGUREANU GHIORGHI

9

 

 

 

Comisii

 

Comisia 1

Comisie burse, programe sociale şi alte forme de sprijin financiar

Comisia 2

Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii

Comisia 3

Comisia pentru orar

Comisia 4

Comisie de curriculum

Comisia 5

Comisie metodică

Comisia 6

Comisia diriginţilor

Comisia 7

Comisia de verificarea cataloagelor (completarea cataloagelor, frecvenţa elevilor şi notarea ritmică)

Comisia 8

Comisia pentru organizarea examenelor de corigenţă, de încheiere a situaţiei şcolare şi de diferenţă

Comisia 9

Comisia proiecte şi programe educative

Comisia 10

Comisia de perfecţionare metodico-ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesională a profesorilor

Comisia 11

Coordonator şcolar SNAC

Comisia 12

Comisia de pregătire suplimentară –consultaţii, meditaţii- pentru examenul de bacalaureat, olimpiade şcolare, concursuri - şi/sau pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare

Comisia 13

Comisia pentru promovarea imaginii şcolii, a ofertei educaţionale şi actualizarea paginii WEB

Comisia 14

Comisia ROSE

Comisia 15

Comisia CSSM

Comisia 16

Responsabil SIIIR

Comisia 17

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

Comisia 18

Comisia de evaluare ofertelor în vederea achiziţionării prin SEAP de produse şi servicii

Comisia 19

Comisia pentru echivalarea în credite transferabile

Comisia 20

Consiliul de administraţie

Comisia 21

Comisia SCIM

Comisia 22

Responsabil operaţiuni de casă

Comisia 23

Responsabil cu comunicarea virtuală la nivelul unităţii şcolare

Comisia 24

Responsabil cu păstrarea sigiliului şcolii

Comisia 25

Responsabil formulare cu regim special

Comisia 26

Secretarul Consiliului profesoral

Comisia 27

Secretarul Consiliului de Administraţie

Comisia 28

Consultare site extra-net Primărie

Comisia 29

Responsabil cu consultarea site-urilor ISJ, MEN şi a mailului şcolii

Comisia 30

Responsabil cu achiziţionarea directă de produse şi servicii SEAP-SICAP

Comisia 31

Responsabil energetic

Comisia 32

Comisia pentru actualizarea regulamentului intern şi al regulamentului de organizare şi funcţionare al colegiului

Comisia 33

Comisia de recepţie lucrări

Comisia 34

Responsabil cu protecţia datelor