Colegiul Nicolae Titulescu Brasov
Str. 13 Decembrie nr.125

Telefon: 0268/548046; 0268/548047; 0268/548048

  

Anunț privind organizarea și susținerea testărilor în vederea transferului la Colegiul “Nicolae Titulescu”, Brașov

Anunț privind organizarea și susținerea testărilor în vederea transferului la Colegiul “Nicolae Titulescu”, Brașov

 - profil Real, specializarea Matematică-Informatică se susțin teste la materiile: matematică și informatică

- profil Real, specializarea Științe ale Naturii se susțin teste la matariile: biologie și chimie

- profil Uman, specializarea Filologie se susțin teste la materiile: istorie și limba modernă studiată în regim intensiv sau limba modernă 1(dacă clasa nu are regim intensiv)

- profil Uman, specializarea Științe Sociale se susțin teste la materiile: istorie și limba modernă studiată în regim intensiv sau limba modernă 1(dacă clasa nu are regim intensiv)

Nota minimă de promovare a testării este 7 (șapte) pentru fiecare dintre disciplinele la care se susțin probe.

Graficul de desfășurare a probelor – cuprinzând sala, data și ora testării – va fi afișat pe site-ul Colegiului și la avizier

După promovarea testării, elevii admiși, proveniți de la alte filiere și profiluri vor susține examenele de diferențe, conform calendarului alcătuit de comisia specifică.